Forver Aloe Vera -tuotteet

Löydä Aloe Veran hyvät vaikutukset elimistöllesi niin sisäisesti käytettävistä juomista ja kapseleista kuin ulkoisesti käytettävistä ihonhoito- ja meikkituotteista.

Salia vuokrataan

Tarvitseko treenisalia esim. tanssiin tai satunnaisia vuoroja viikonloppuisin? PilatesLahden tilat ovat vuokrattavissa vapaina aikointa. Kysy lisää p. 0400 772473.

Yhteystiedot

PilatesLahti
Vuorikatu 25
15110 Lahti
p. 0400 772473
tiitu.kaarakainen@luukku.com

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä 
TMI Tiitu Kaarakainen
PilatesLahti
Vuorikatu 25
15110 Lahti
Y-tunnus 1958276-8

Rekisteristä vastaa Tiitu Kaarakainen, p. +358 400 772473, tiitu.kaarakainen@luukku.com

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisterin tarkoitus on asiakastietojen ja hoitotoimenpiteiden kirjaaminen ja arkistointi.
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, henkilötietolain 8 pykälä 1 mon 5.
Asiakasrekisteriin kerätään tietoja PilatesLahden palveluiden käyttäjistä. Tietojen kirjaaminen perustuu seuraaviin pykäliin:
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 pykälä (785/1992)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
Rekisteri koostuu manuaalisesti arkistoiduista asiakastiedoista, joita säilytetään lukollisessa kaapissa, mihin on avaimet vain työnsä puolesta tietoja tarvitsevalla ja puhelimen pin-koodin takana olevista yhteystiedoista.
Arkistoidut tiedot:
Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, terveystiedot, lääkärinlähetteet fysioterapiaan

Salassapito
Henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus kaikkeen asiakastietoon. Asiakastietoja voidaan luovuttaa vain asiakkaan suostumuksella.


Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artiklan 1.c kohta, 9 artiklan 2.h kohta
Henkilötietolaki pykälät 12 ja 13, tietosuojalaki 
Potilaslain mukaan PilatesLahdella on lakisääteinen velvollisuus potilasasiakirjojen laatimiseen. Potilasasiakirjojen laatimisesta ja käyttötarkoituksen perusteella määräytyvistä säilytysajoista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavirastolle, jos hänen mielestään hänen tietojen käsittelyssä rikotaan lakia. Valitusosoite: Tietosuojavirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki